3 september 2018

Bespreking Werkplan 2019 met netwerk

Afgelopen zomer hebben we gebruikt om met belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden in gesprek te gaan over ons Werkplan 2019. Met als doel met hen keuzes te maken over wat we wel of niet gaan doen komend jaar.  

 

Aandachtspunten

Als het gaat om burgerparticipatie en het onderzoek doen kregen we onderstaande aandachtspunten mee:

  • Start nooit zonder cliënten en praat altijd mét hen in plaats van óver hen.
  • Houd goed in de gaten of de cliënt ook écht kan meepraten. 
  • Zorg dat knelpunten op tafel kom

 

Andere adviezen

Tijdens de gesprekken gaven de aanwezigen ons ook diverse adviezen:

  • Werk met adviesraden om het contact met de achterban te versterken.
  • Ondersteun het opbouwen van netwerken en de ontwikkeling van participatievormen.
  • Train ervaringsdeskundigen.
  • Organiseer bijeenkomsten om organisaties bij elkaar te brengen en het kennisdeling mogelijk te maken.

 

In gesprek met andere partijen

Komend jaar gaan we hierover met verschillende partijen in gesprek en waar mogelijk aanbevelingen oppakken. De aanwezigen erkenden de noodzaak van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het krijgen van passende ondersteuning. Hiervoor zullen we ons in de provincie vol overgave inzetten. Ouders van kinderen met intensieve zorg en jeugdparticipatie krijgen specifiek onze aandacht.  

 

Aanvullend op het werkplan

De deelnemers kwamen nog met 2 aanvullingen op het werkplan:

  • Hanteer als norm persoonsgerichte zorg en ondersteuning (een leven lang en levensbreed).
  • Wonen met zorg: voldoende en passende woningen en woonvormen.

 

Hoe we deze thema's in dit jaarplan een plek kunnen geven, is nog een vraag. Ze staan in ieder geval op onze agenda voor de langere termijn. 

 

Vervolgbijeenkomst

De inhoudelijke bijdragen van de de deelnemers krijgen daar waar mogelijk een plek in ons werkplan. De deelnemers hebben de bijeekomst als erg waardevol ervaren en waardeerden deze met een 7,9. In het najaar organiseren we een vervolgbijeenkomst. Bent u actief in Noord-Holland en hebt u interesse in samenwerking met ons? Of wilt u ook met ons meedenken? Dan bent u van harte welkom. U kunt ons bereiken via info@clientenbelang.nl.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

Het Werkplan 2019 is inmiddels gereed en u kunt het hier lezen.