Wat doen Zorgbelangorganisaties?

 

Zorgbelangorganisaties zijn ervaren en geprofessionaliseerd om gemeenten te adviseren en projecten te monitoren bij allerlei vormen van participatie. 

 

We zijn: 

  • Klankbord voor ontwikkelingen rond burgerparticipatie.
  • Adviseur op inhoud en proces.
  • Verbinder bij het creëren van lokale en regionale netwerken. 
  • Diep verankerd in de samenleving en werken met en voor cliënten- en burgerorganisaties, instellingen en gemeenten. Omdat we zo dicht bij de doelgroep staan, schakelen ook landelijke partijen ons regelmatig in. Denk aan Movisie, het Zorginstituut Nederland, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.