Participatie

 

Iedere burger heeft kennis, ervaring en inzichten die waardevol zijn voor de samenleving. Dit is ook het uitgangspunt van onze democratie. Daarom is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken en te doen. Hoe pak je dat als gemeente succesvol aan? Wij als Zorgbelangorganisaties ondersteunen gemeenten bij het betrekken van burgers bij het maken van nieuw beleid (burgerparticipatie). 

 

Ontwikkel samen een duidelijke visie

Iedere gemeente voelt niet alleen de behoefte maar ook steeds meer de noodzaak om inwoners op een meer directe manier bij beleid te betrekken. De manier waarop dat gebeurt is cruciaal. Burgerparticipatie vraagt om een duidelijke visie en een specifieke en doelgerichte aanpak. Lees verder bij punt 1 in folder. Of klik op het plaatje om de folder te openen.

 

Bepaal je eigen rol als gemeente

De gemeente heeft iedere keer de keuze om haar eigen rol en die van de burger te bepalen. De rol van de gemeente kan uiteenlopen van sturen en regisseren tot faciliteren en loslaten. Lees verder bij punt 2 in folder.

 

Zet verschillende participatievormen in

Lang niet alle burgers voelen zich tot de gebruikelijke vormen aangetrokken. Ook heeft niet iedereen dezelfde kennis, tijd en energie. Kwetsbare burgers hebben behoefte aan passende, soms meer informele manieren, om mee te praten. Lees verder bij punt 3 in folder.

 

De tekst gaat na de afbeelding verder.

 

Plaatje Burgerparticipatie.jpg

Rol van adviesraden

In elke gemeente vullen adviesraden hun rol anders in. Zij krijgen steeds meer nieuwe taken, zoals het structureel betrekken van kwetsbare mensen bij hun werk. Bovendien is de samenwerking met andere adviesraden in de regio belangrijker geworden. Lees verder bij punt 4 in folder.

 

Andere participatievormen

  • Stel eisen aan het inkoopbeleid  

In het inkoopbeleid kunt u als gemeente voorwaarden stellen aan instellingen waarmee u een contract aangaat. Lees verder bij punt 5 in folder.

 

  • Inclusie en participatie 

In 2016 heeft Nederland het VN-­verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in het parlement aangenomen. De Zorgbelangorganisaties adviseren en ondersteunen gemeenten bij de invulling hiervan. Lees verder bij punt 5 in folder.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij als Cliëntenbelang voor u in Noord-Holland kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Daan Stremmelaar via d.stremmelaar@clientenbelang.nl of met Ruud Fiere via r.fiere@clientenbelang.nl.

  
Of u kunt contact opnemen met een van de andere Zorgbelangorganisaties: