Meest gestelde vragen

 

Het kan zijn dat u nog vragen hebt over onze Crisiskaart. We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

 

Wat is een Crisiskaart?

Een Crisiskaart is een klein, persoonlijk document en een samenvatting van een crisisplan. In dit plan legt de cliënt vast hoe alle betrokken partijen (hulpverleners, cliënt en omgeving) bij een (dreigende) crisis moeten handelen. De Crisiskaart past in een portemonnee, zodat u deze altijd bij u kunt dragen.

 

Voor wie is de Crisiskaart bedoeld?

Voor iedereen die te maken heeft (gehad) met psychische crisis. De Crisiskaart is voor iedereen die graag vòòraf wil vastleggen hoe ze opgevangen willen worden wanneer zich een psychische voordoet. Met de Crisiskaart krijgen ook anderen een duidelijke plek in de aanpak van een crisissituatie. De kaart is daardoor niet alleen waardevol voor u zelf, maar zeker ook voor uw omgeving.

 

Waarom is er een Crisiskaart?

Uit onderzoek naar de crisishulpverlening is gebleken, dat cliënten weinig invloed hadden op hun crisishulpverlening. Cliënten gaven aan meer in samenspraak te willen doen.

 

Waar en hoe is de Crisiskaart te verkrijgen?

Bij Cliëntenbelang Amsterdam. Na een gesprek met een onafhankelijke consulent stelt u een crisisplan op. U overlegt hierover met de personen die u een rol wilt geven bij een eventuele crisis: vertrouwenspersoon, behandelaar, huisarts en/of andere mensen. Na akkoord over de inhoud, ondertekenen zij het crisisplan. Alle partijen ontvangen een kopie. Hierna ontvangt u de Crisiskaart.

 

Wat kan ik allemaal opnemen in de Crisiskaart?

U vertelt uw verhaal. De andere partijen kunnen aanvullingen geven, maar bepalen niet de inhoud. U geeft aan waarover u afspraken wilt maken, met wie en hoe u het één en ander wilt regelen in het geval van een crisis. 

 

Het is belangrijk dat u met de betrokken personen overlegt over de inhoud van het crisisplan. Alle personen ondertekenen het crisisplan. Door overleg vooraf en de handtekeningen voelen partijen zich (meer) verplicht om tijdens een crisissituatie de gemaakte afspraken na te komen.

 

Werkt de Crisiskaart?

De Crisiskaart kan een psychische crisis en een (gedwongen) opname voorkomen, verbetert de kwaliteit van de hulpverlening en is een instrument, waarmee cliënten hun eigen regie versterken. Verhalen van cliënten zijn positief. Cliënten laten weten meer greep te krijgen op hun problemen.

 

Ze leren voortekenen herkennen en kunnen hier dan soms op inspelen, zodat erger wordt voorkomen. Cliënten vertellen ook dat ze zich veiliger voelen met een crisiskaart op zak. Politie en hulpverleners zijn over het algemeen zeer positief over de crisiskaart.

 

Waarom niet gewoon een crisisprotocol van de hulpverlener?

De Crisiskaart is een kaart van en voor cliënten. Het initiatief ligt bij u. Ú bepaalt of u wel of geen Crisiskaart wilt, wie u bij het crisisplan wil betrekken en welke afspraken belangrijk zijn.

 

De afhankelijkheid die in de hulpverlening altijd aanwezig is, is in het contact met crisiskaartconsulent niet aan de orde. U kunt zich daardoor vrijer voelen om uw gevoelens en wensen te uiten. De consulent gaat uit van uw verhaal en wensen.

 

Landelijk

De Crisiskaart is bijna overal in Nederland verkrijgbaar. Op de website van de Stichting Crisiskaart Nederland kunt u vinden hoe.

 

Rene Poland clientondersteuning.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Poland (consulent Crisiskaart) op (020) 57 77 999. U kunt hem ook mailen via crisiskaart@clientenbelang.nl. Of het filmpje hieronder nog even bekijken en de verhalen van 2 crisiskaarthouders lezen.

 

Verhalen van houders van de Crisiskaart

Als u het filmpje hebt bekeken, weet u al iets meer over de Crisiskaart. Om u een nog beter beeld te geven van het nut en de noodzaak van een Crisiskaart, kunt u de ervaringen van twee Crisiskaarthouders lezen:

Antony

Esther