Project Over mij = met mij

Om de begeleiding van jongeren met een hulpvraag rond de overgang naar volwassenheid (16-27 jaar) te verbeteren, moeten we beter luisteren naar deze jongeren zelf. Wat heeft hen goed geholpen? Wat had hen nog beter kunnen helpen? In ons project ‘Over mij = met mij’ ondersteunen wij kwetsbare jongeren om zich te organiseren en voor hun belangen op te komen.

 

Oranje logo.png

Verbeteringen bedenken

De jongeren gaan met beleidsmakers van gemeenten nadenken over de verbetering in het hulpaanbod en beleid. In dit leernetwerk bespreken ze thema’s zoals:

De integratie van zorg en onderwijs.

De overgang van school naar werk.

De overgang naar zelfstandig(er) wonen.

De aansluiting in hulpverlening 18-/18+.

 

 

 

Voorkant magazine OMMM maart 2022.jpgNieuw magazine

In maart jl. hebben de jongeren over het project Over mij = Met mij een magazine gemaakt. Hierin komen zij zelf aan het woord en vertellen over hun initiatieven. Dit magazine dient als inspiratie voor alle jongeren die in hun eigen gemeente aan de slag willen. Ze geven tips over hoe je als jongere ervoor kunt zorgen dat er ook naar jou wordt geluisterd.

 

Nieuwe vormen van participatie

Ook delen ze successen en tegenvallers over inspraak en medezeggenschap door jongeren binnen gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen. Met als doel om gezamenlijk nieuwe wegen van beleidsparticipatie op lokaal of regionaal niveau te vinden.

 

Denk aan regionale of lokale jeugd- of jongerenplatforms, zoals het Jeugdplatform Amsterdam en het Jongerenplatform Regio Alkmaar (JPRA).

 

In Hoorn hebben een aantal ondernemende jongeren de Stichting Join The Project opgezet. Zij zagen dat jongeren kampten met eenzaamheid en stress en wilden hier iets aan doen.

 

Jongeren hebben de leiding

De jongeren hebben de leiding in het project. We volgen hun ideeën om:

  • Andere jongeren te betrekken.
  • Op te vallen op sociale media en bij beleidsmakers.
  • Duurzame belangenbehartiging neer te zetten in samenwerking met gemeenten.

 

We werken vanaf het begin samen met ervaringsdeskundige jongeren die al ervaring hebben opgedaan met jeugd- en jongerenparticipatie in Amsterdam, Hoorn, Den Helder en de regio Alkmaar.

 

Lees de verhalen van Narita, Gregory en Maarten. Zij vertellen hun ervaring met jeugdhulp en hoe ze die nu inzetten om anderen te helpen. 

 

Duurzame belangenbehartiging

We willen met het project bijdragen aan duurzame belangenbehartiging door en voor kwetsbare jongeren in Noord-Holland. Wat we hebben geleerd over goede clientparticipatie door jongeren op lokaal en regionaal niveau zullen we delen met andere cliëntenorganisaties, gemeenten en de subsidiegever ZonMw

 

Samenwerkingspartners

Stichting Alexander ondersteunt ons bij de uitvoering van het project. De stichting is een landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek. De Stichting Kringwijs, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut volgen het project actief in het kader van ‘Living labs’.

 

Over mij = met mij in pdf

Alle informatie over het project handig in 1 pdf? Bekijk deze infographic

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Ruud Fiere op
06 301 72 301 of via r.fiere@clientenbelang.nl of Daan Stremmelaar op
06 203 07 702 of via d.stremmelaar@clientenbelang.nl.