22 april 2020

Project ‘Over mij = met mij': beter luisteren naar jongeren zelf

Om de begeleiding van jongeren met een hulpvraag op de overgang naar volwassenheid (16-27 jaar) te verbeteren, moeten we beter luisteren naar deze jongeren zelf. Wat heeft hen goed geholpen? Wat had hen nog beter kunnen helpen? In het project ‘Over mij = met mij’ ondersteunt Cliëntenbelang kwetsbare jongeren om zich te organiseren en voor hun belangen op te komen.
 

Verbeteringen bedenken

De jongeren gaan samen met beleidsmakers van gemeenten nadenken over de verbetering in het hulpaanbod en beleid. In dit leernetwerk bespreken ze thema’s zoals:
  • De integratie van zorg en onderwijs.
  • De overgang van school naar werk.
  • De overgang naar zelfstandig(er) wonen.
  • De aansluiting in hulpverlening 18-/18+.
 

Nieuwe participatievormen

Ook gaan ze successen en tegenvallers delen over inspraak en medezeggenschap door jongeren binnen gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen. Met als doel om gezamenlijk nieuwe wegen van beleidsparticipatie op lokaal of regionaal niveau te vinden. Denk aan regionale of lokale jeugd- of jongerenplatforms, zoals het Jeugdplatform Amsterdam. Maar er is ook ruimte om andere vormen te bedenken. 
 

Jongeren aan het roer

De jongeren staan aan het roer van het project. We volgen hun ideeën om andere jongeren erbij te betrekken. En om op te vallen op de sociale media en bij beleidsmakers en om duurzame belangenbehartiging neer te zetten in samenwerking met gemeenten. We werken vanaf het begin samen met ervaringsdeskundige jongeren die al ervaring hebben opgedaan met jeugd- en jongerenparticipatie in Amsterdam, Hoorn, Den Helder en de regio Alkmaar.
 

Duurzame belangenbehartiging

We willen met het project bijdragen aan een duurzame belangenbehartiging door en voor kwetsbare jongeren in Noord-Holland. De leeropbrengsten over effectieve clientparticipatie door jongeren op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau willen we delen met andere cliëntenorganisaties, gemeenten en de subsidiegever (ZonMw).
 

Samenwerkingspartners

Bij de uitvoering van het project worden we ondersteund door Stichting Alexander, een landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek. De Stichting Kringwijs, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut volgen het project actief in het kader van ‘Living labs’.
 

Meer weten?

Wil je meer weten over het project, neem dan contact op met Ruud Fiere via 06 301 72 301 of r.fiere@clientenbelang.nl of met Daan Stremmelaar via 06 203 07 702  of d.stremmelaar@clientenbelang.nl

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel