12 oktober 2020

Column: Jongeren in het nauw

Als kind kun je het beste opgroeien in ons land. Tot 18 jaar zijn volgens Unicef 9 van de 10 Nederlandse kinderen net wat gelukkiger dan in de Scandinavische landen, Zwitserland of een van de overige 40 onderzochte landen. Behalve dat dit onderzoek voor de Corona-crisis werd gehouden, zijn lijstjes als deze wat misleidend. We zijn misschien geneigd te denken dat het met die 10% waarmee het minder gaat ook wel meevalt. Maar het valt niet mee.

 

Door Ruud Fiere
Community Builder

 

Impact van corona

Corona is nu een actuele veroorzaker van mentale problemen. Volgens een recent onderzoek van Een Vandaag onder 25.000 mensen is die mentale sores onder jongeren het hoogst. Uit een artikel op NRC.nl hierover: ‘Maar liefst 60% zegt last te hebben van één of meer psychische klachten. Van piekeren en prikkelbaarheid tot zwaardere verschijnselen als depressiviteit en paniekaanvallen. Van de 18- tot 35-jarigen die mentaal zeiden te lijden gaf 74 procent aan last te hebben van de maatregelen, tegenover ‘slechts’ 48 procent van de 65-plussers.’  

 

Zorg is onvoldoende

Uit een enquête van Cliëntenbelang onder jongeren in Noord-Holland blijkt dat door corona de psychische ondersteuning soms werd stopgezet of in ieder geval bijna altijd online werd voortgezet. Meer dan de helft ervaart de hulp nu als onvoldoende.

 

Ook zijn er signalen dat vanwege de tweede golf de opgestarte fysieke contacten weer zijn gestopt. Dat terwijl GGz-instellingen volgens de richtlijn hele sterke argumenten moeten hebben om face-to-face contacten te beëindigen.

 

Tekort aan geld

Dat het al voor de coronacrisis niet best met de Jeugdzorg gesteld was, is geen nieuws. Het is bekend dat gemeenten na de decentralisatie en toegepaste bezuinigingen met een groot probleem op dit dossier  zitten. Door een groei van aanmeldingen (13%) werden budgetten ruimschoots overschreden, korten de gemeente op de tarieven van de jeugdzorgaanbieders die daardoor in het nauw komen.

 

Er is een tekort van ruim een miljard euro op Jeugdzorg onder alle Nederlandse gemeenten. Toch komt het Rijk niet zondermeer met geld over de brug, want het wil dat de aanbieders eerst ‘efficiënter’ gaan werken.

 

Wachttijden en werkdruk

Hoe verschrikkelijk dat kan uitpakken voor jongeren maken voorbeelden uit Noord-Holland duidelijk. Zo is de wachttijd voor jongeren tussen binnenkomst en de start van een behandeling in de regio Alkmaar 18 weken. Jongeren met ernstige suïcidale neigingen, zware depressiviteit of die zichzelf beschadigen en snel adequate hulp nodig hebben maar dus op een wachtlijst komen.

 

Dat zorgt voor een hoge werkdruk onder personeel van de instellingen. Hierdoor worden jongeren in gesloten instellingen opgesloten in een isoleercel. Volgens onderzoeken gebeurt dat steeds meer, Nederland is ook koploper in het aantal uithuisplaatsingen in Europa. Over geluk gesproken.

 

Dramatische aanbestedingspraktijk

Het gaat er niet alleen om dat er te weinig geld van Den Haag naar de gemeenten gaat. Het boek 'Kinderen van de Staat' van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek geeft een dramatisch inkijkje in de aanbestedingspraktijk van de jeugdzorg in Noord-Holland Noord.

 

Over hoe een jeugdzorgaanbieder uit Rotterdam met een gelikt verhaal de aanbesteding wint en jarenlang opgebouwde kennis en kunde van de oude aanbieder buiten de deur zet. De mate van dagbesteding en kwaliteit van het onderwijs zijn zo onder de maat dat de veiligheid van de kinderen in het geding is. Om die reden eisten 30 jeugdrechtadvocaten vorig jaar dat de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord zouden ingrijpen in de zorginstelling.

 

Jongeren zelf inzetten

Om het belang van jongeren zelf weer voorop te zetten, ondersteunt Cliëntenbelang een netwerk van jongeren in Noord-Holland. Zij willen meewerken aan een praktijk die niet door zorgondernemers wordt bepaald. Die begint met naar jongeren zelf te luisteren, die inzet op het bieden van veiligheid, die kwaliteit van leven boven organisatie- of politieke belangen stelt.

 

Zoals in een gezonde democratie de meerderheid rekening houdt met de verlangens van de minderheid, wordt het Nederlandse kindergeluk mede bepaald door hoe aan het leven van hulpvragende kinderen recht wordt gedaan.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

Lees meer over het project 'Over mij = Met mij'. Loop je zelf tegen problemen aan in de (jeugd)hulp en zorg? Neem dan contact met ons op via meldpunt@clientenbelang.nl

 

Reageren op artikel kan via het reactieformulier aan onder aan de pagina of via r.fiere@clientenbelang.nl