24 januari 2022

Gelijke kansen voor iedereen in IJmond

“Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Dus daar zet ik me graag voor in.” Ada Beijerbergen is lid van de participatieraad van Beverwijk en het IJmond overleg. Van daaruit maakt ze deel uit van een focusgroep rond armoedebeleid. In dit artikel vertelt ze meer over wat ze precies doet en wat haar drijft. 

 

"Zelfredzaamheid staat voor mij voorop. Er zijn veel mensen die het wel zelf willen redden, maar die het door omstandigheden of vaardigheden toch niet lukt. Hen moeten wij als medeburger en als gemeente helpen. Gelijke kansen betekent namelijk ook dat iedereen de kans krijgt om zelfredzamer te worden. 


Onmacht

Ik vind het vooral heel belangrijk dat kinderen niet de dupe worden van verkeerde keuzes of onmacht van hun ouders. Soms zie je de armoede er aan af, bij kinderen. Kinderen die zonder ontbijt op school komen, kinderen die afwezig zijn bij het schoolreisje. En dat terwijl het niet hoeft. Ik bedoel: er is geld vanuit de gemeente beschikbaar om dat te voorkomen. Zulke armoede heeft dan ook niet met geld te maken, maar meer met onmacht en met de weg niet kunnen vinden. 


Elkaar ontmoeten

Daarom denken we na over hoe kinderen door bijvoorbeeld een stadspas makkelijker mee kunnen (blijven) doen aan muziek, sport en andere activiteiten. Dat kinderen, of ze nou arm of rijk zijn, elkaar blijven ontmoeten. Zonder dat kinderen of volwassenen een stigma krijgen vanwege het feit dat ze hulp van de gemeente krijgen."


Enquête

Ada en haar collega-participatieraadsleden zijn dan ook benieuwd wat er uit de enquête komt die ze uitzetten onder inwoners van de drie gemeenten. Een van de vragen is hoe burgers aankijken tegen een IJmond-pas. Hiermee krijgen mensen met weinig geld kortingen en voorzieningen. 
De uitkomsten en een advies aan de drie gemeenten worden begin 2022 verwacht. 

 

Meer informatie?

Neemt u dan contact op met Daan Stremmelaar op 06 20 30 77 02 of via d.stremmelaar@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

Participatieraden zijn raden van burgers die de gemeente adviseren over het sociaal domein. Cliëntenbelang Noord-Holland helpt deze Participatieraden van de IJmond-gemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Velsen) met het ophalen van ideeën over het armoedebeleid van de gemeenten.