16 oktober 2019

Meedenken over verbeteringen sociaal domein IJmond-gemeenten

Hoe verbeteren we hulp aan inwoners met een laag inkomen? Met deze vraag zijn de Participatieraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen (IJmond-gemeenten) aan de slag geweest. Het resultaat is een gezamenlijk opgesteld advies aan de gemeenten. In de IJmond-gemeenten zijn veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Daar maken de gemeenten - net als in veel andere gemeenten in het land - te weinig gebruik van.

 

Samen optrekken

De Participatieraden gingen op verschillende manieren op zoek naar de ervaringen en ideeën van burgers. Wij hebben hen daarbij ondersteund in het kader van het project van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 'Burgerparticipatie Nieuwe Stijl'. In de IJmond-gemeenten komt die 'nieuwe stijl' neer op het met de gemeenten vormgeven van participatietrajecten en het betrekken van inwoners bij het verbeteren van het sociale domein. De 3 raden willen daarbij gezamenlijk optrekken. Om van elkaar te leren en om sterker te staan in zaken die hen alledrie aangaan. 

 

Onvoldoende bereik

Tijdens de ophaalronde bleek dat veel potentiele cliënten met een laag inkomen, niet weten welke ondersteuning ze kunnen krijgen. De informatie hierover vanuit de gemeenten bereikt hen niet of onvoldoende. Bestaande gebruikers van gemeentelijke voorzieningen gaven aan dat de gemeente het makkelijker zou kunnen maken, wanneer deze de regelingen meer gebundeld aanbiedt.

 

En ook door cliënten meer bij te staan en te wijzen op alle mogelijkheden voor ondersteuning die er zijn. Uit het onderzoek bleek verder dat mensen vaak lang wachten, voordat ze hun zorgen en problemen uiten. Niet alleen doordat ze niet weten wat de mogelijkheden zijn, maar ook door schaamte of angst. Daardoor verergeren de problemen vaak en hebben mensen langer nodig om hun zaakjes weer op orde te krijgen. 

 

Kern van advies

Op basis van alle input stelde de Participatieraden een gezamenlijk advies op, met als belangrijkste punten:

  • Start een informatiecampagne in de IJmond-gemeenten over welke ondersteuning mensen kunnen krijgen en hoe zij dat regelen. 
  • Zorg voor begeleiding van mensen die ondersteuning nodig hebben.
  • Onderzoek of het zinvol is om een IJmond-pas te introduceren: een pas, waarmee inwoners met een laag inkomen automatisch gebruik kunnen maken van de regelingen die passen bij hun situatie.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over Burgerparticipatie Nieuwe Stijl en de ondersteuning die wij daarbij bieden, kunt u contact opnemen met BNS-adviseur Daan Stremmelaar via d.stremmelaar@clientenbelangamsterdam.nl
 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel