5 november 2018

Participatie van ouderen in West-Friesland

Op 8 oktober was op initiatief van diverse ondertekenaars van de steunverklaring Ouderennetwerk West-Friesland en Cliëntenbelang een bijeenkomst over ouderenparticipatie. Tijdens deze bijeenkomst in de raadszaal van Hoorn is onderzocht of er draagvlak is om een platform op te richten voor ouderen, waarin zij domein overstijgend van gedachten kunnen wisselen en beleid kunnen beïnvloeden.
 

Veel veranderingen

In de ouderenzorg en welzijnsactiviteiten in West-Friesland zijn veel veranderingen gaande. Er zijn vele mooie projecten en initiatieven, maar er ontbreekt een goed regionaal overzicht. De zeven gemeenten hebben hun eigen regels en beleid, waardoor het moeilijk is om zorgvragen goed beantwoord te krijgen.


Ouderen meepraten

Cliëntenbelang vindt het belangrijk dat ouderen kunnen meepraten over hoe onderwerpen als zorg, welzijn, huisvesting en openbaar vervoer worden geregeld. Het aanbod moet mede mét ouderen worden ontwikkeld; zij weten immers het beste wat ze nodig hebben. Het perspectief van ouderen en hun naasten is erg belangrijk, maar helaas ontbreekt eenduidige cliëntparticipatie in de regio. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de huidige situatie lastig en ingewikkeld is, maar dat het belang van goede participatie erkend wordt.


Meedenken

Tijdens de bijeenkomst hebben 12 mensen zich opgegeven die willen meedenken over de oprichting van een platform. Deze maand wordt daarmee begonnen. Cliëntenbelang is uitgenodigd voor het wethoudersoverleg van de zeven gemeenten in West-Friesland, om met ouderen en andere organisaties te kijken hoe een platform kan worden opgezet. 

 

Interesse of ideeën?

Bent u geïnteresseerd of hebt u ideeën? Stuurt dan een e-mail naar info@clientenbelang.nl of belt u met Esther Kok (projectmedewerker) op  06 23 28 44 53.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel