25 april 2022

Participatieraden adviseren nader onderzoek naar IJmond-pas

De participatieraden in de IJmond hebben inwoners via een enquête gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Er zijn nog teveel mensen die geen gebruik maken van allerlei handige regelingen. Onder hen veel anderstaligen, laaggeletterden en burgers met overheidsangst. 

 

De Kracht van Meedoen-enquête is uitgevoerd tussen oktober 2021 en januari 2022 in nauwe samenwerking met Cliëntenbelang Noord-Holland. Via de enquête is onder meer gevraagd naar de behoefte van inwoners aan een stadspas. Een stadspas kan gebruikt worden om minimaregelingen in één keer aan te vragen. Denk aan korting op de zorgverzekering of schoolkosten en om bijvoorbeeld korting te krijgen op sport of cultuur. Zo kan iemand met weinig geld ook meedoen in de samenleving.

 

Er is onderzocht op wie de pas zich zou moeten richten - bijvoorbeeld alleen op kinderen of ook op volwassenen? Welke vorm inwoners het handigst vinden; een echte pas, een app of allebei? Ook is gevraagd naar bekendheid met en gebruik van de huidige gemeentelijke regelingen. 

 

Advies aan gemeenten

Op basis van het onderzoek gaven de Participatieraden het volgende advies aan de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen: 

  1. Doe nader onderzoek naar de kosten en baten van één IJmond-pas voor alle inwoners. Een stadspas is een krachtig middel om meer inwoners te bereiken met informatie over gemeentelijke ondersteuning bij laag inkomen. En ook om de drempel te verlagen om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken.
  2. Ga actief op zoek naar ‘verscholen armen’ die nu nog geen gebruik maken van gemeentelijke hulp, maar daar wel mee geholpen zijn. Het onderzoek bevestigt hoe moeilijk het is om met deze groep contact te krijgen. Toch werkten bijna 100 inwoners vrijwillig mee aan het onderzoek; onder hen een grote groep potentiële cliënten voor hulp bij laag inkomen. 
  3. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat er nog veel te winnen valt wat betreft de informatie over, toeleiding naar, versimpeling en uitvoering van gemeentelijk armoedebeleid. Betrek de Participatieraden als gesprekspartner en schakel naar inwoners. Inwoners zijn een belangrijke informatiebron voor het versimpelen en verbeteren van armoedebeleid. 

 

Radiofragment

Luister ook naar het radiofragment op Radio Beverwijk, vanaf 37.30 minuten. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel