22 april 2020

Ruud Fiere nieuwe community builder

Op 1 april jl. ben ik gestart als de nieuwe community builder voor Cliëntenbelang. Onze organisatie heeft een schat aan ervaring met en kennis van mensen die vanwege hun beperking, chronische aandoening of psychische klachten moeite hebben met werk, zorg en toegang tot voorzieningen. Waar dat voor veel mensen vanzelfsprekender is. Om het ook voor hen vanzelfsprekender te maken, komt Cliëntenbelang op voor hun belangen.
 

Ruud Fiere 3 web origineel.jpgVerbeteren positie

We geven ervaringsdeskundigen in Noord Holland een stem richting gemeente, zorgverzekeraar, bedrijfsleven en fondsen. Organisaties die een rol spelen in het verbeteren van hun positie en willen samenwerken aan planvorming.
 

Volwaardig deelnemen

Doel is om netwerken te creëren, waarin ervaringsdeskundigen kunnen meepraten of rolmodel of coach zijn. En om voorzieningen zo te organiseren, dat een handicap of aandoening geen belemmering is om volwaardig deel te nemen aan de maatschappelij.
 

Creatieve jongeren

Als Clientenbelang zetten we in op het inclusiever maken van onze samenleving. Ervaringsdeskundigen hebben daarbij een centrale rol. Dat doen we al met jongeren in de provincie onder de naam Jongerenbelang Noord-Holland. Deze jongeren met psychische problemen zijn heel creatief en zitten vol ideeën om zelf een bijdrage te leveren aan alles wat onder jeugdhulp valt. Ook gaan ze slimme allianties aan met zorg- en welzijnsprofessionals, fondsen en bedrijven.
 

Alles bij elkaar

Sinds 2005 heb ik met mensen in de wijken van Amsterdam gewerkt om hun leefomgeving te verbeteren. Voor complexe vraagstukken door wet- en regelgeving en financiering, heb je ook de overheid en potentiële geldschieters nodig. Om zo voldoende draagvlak en plannen te creëren die gezamenlijke doelen mogelijk maken. Bij Cliëntenbelang komt dat voor mij allemaal bij elkaar.
 

Meer weten?

Wil je meer weten of wil je graag dat we meedenken over jouw idee of beleidsplannen? Neem dan contact met mij op via 06 30172301, r.fiere@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

sidebar