5 november 2018

Start programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ in Noord-Holland

De Zorgbelangorganisaties hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het stimuleren van lokale participatie in het sociale domein. Samen met landelijke patiëntenorganisaties hebben ze vanaf 2012 de programma’s ‘Aandacht voor iedereen 1 en 2’ succesvol uitgevoerd. 

 

Uit de evaluatie van de programma’s blijkt dat blijvende stimulering van lokale participatie nodig is om tot een bloeiende praktijk te komen. Daarom voeren de Zorgbelangorganisaties tot juli 2019 het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ uit. Cliëntenbelang is één van de Zorgbelangorganisaties en brengt dit programma in Noord-Holland uit. Het ministerie van VWS heeft voor uitvoering van dit programma subsidie beschikbaar gesteld.

 

Stimuleren participatie

In dit programma zetten de Zorgbelangorganisaties in tenminste 40 gemeenten verspreid over Nederland adviseurs in om de lokale collectieve participatie te stimuleren en te helpen ontwikkelen. In deze gemeenten is participatiebeleid in het sociaal domein ontwikkeld of is er de wil dit met de adviseurs te doen. Verder hebben deze gemeenten de ambitie om met vernieuwende vormen van de lokale participatie aan de slag te gaan.

 

Draagvlak

De gemeenten zullen ook zelf een (financiële) bijdrage moeten leveren voor de versterking van de burger-/ cliëntenparticipatie. Hierdoor ontstaat in deze 40 gemeenten een zeker draagvlak voor betere lokale participatie in het sociale domein. De deelnemende gemeenten delen de praktijkkennis met andere gemeenten en burger-/ cliëntenorganisaties.

 

Samenwerken

De adviesraden in het sociaal domein zijn een belangrijke pijler in de lokale participatie. Daarom werken we in dit programma samen met de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. Daarnaast betrekken we de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en landelijke patiëntenkoepels bij dit programma.

 

In gesprek

We zijn inmiddels met enkele gemeenten en participatieraden in Noord-Holland in gesprek. Waaronder de IJmond gemeenten en de gemeenten van de regio Alkmaar. Het ziet er naar uit dat we met hen binnenkort overeenkomsten tekenen.   

 

Interesse

Bent u geïnteresseerd in dit programma? Dan kunt u contact opnemen met Daan Stremmelaar (projectleider participatie) via d.stremmelaar@clientenbelang.nl.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel