16 mei 2019

Wmo-scholing voor professionals

Het belang van een goed begrip van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is groot voor iedereen die er mee te maken krijgt. De Wmo is een landelijk wettelijk kader dat op gemeenteniveau ruimte laat om voor de eigen inwoners de regelgeving in te vullen. Maar hoeveel speelruimte is er eigenlijk voor die invulling? En welke regelgeving en processen zijn er rond het maatwerk afgesproken? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens onze Wmo-scholing.  
 

Ingewikkeld

Professionals die werken in het sociaal domein krijgen vragen van mensen die niet altijd direct te beantwoorden zijn. Het bijstaan van mensen met een ondersteuningsvraag is soms behoorlijk ingewikkeld. Vooral wanneer er raakvlakken zijn met de wet op de Jeugdhulp en/of de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Ervaring en deskundigheid

Wij hebben veel ervaring met en deskundigheid op de genoemde wetsgebieden, juist omdat er in ingewikkelde situaties een beroep op ons wordt gedaan. Onze kennis en ervaring willen we graag delen door deze Wmo-scholing aan te bieden.  

 

Vragen uit uw praktijk

Bij voldoende belangstelling organiseren we die in uw gemeente of op locatie. Onze scholing is, naast een schets van het wettelijk en juridisch kader, vooral gebaseerd op vragen uit uw praktijk. De scholing bieden we aan in één dagdeel of meerdere dagdelen. 


Over Cliëntenbelang

Cliëntenbelang maakt deel uit van het landelijk Adviespunt Zorgbelang, waar mensen (uit het hele land) naar toe bellen als zij er zelf niet meer uitkomen. Cliëntenbelang biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan, wanneer een gemeente een contract met ons heeft. We zijn zelf geen zorgaanbieder en werken altijd vanuit het oogpunt van de cliënt: wat heeft die nodig?  Via ons werk komen we te weten wat er niet goed gaat en kaarten we persoonlijke signalen (geanonimiseerd) aan in de betreffende gemeente.  
 

Meer informatie

Hebt u belangstelling en wilt u meer informatie over de mogelijkheden en tarieven? Neemt u dan contact op met Tirza Snoijl van Cliëntenbelang op 085 - 0642000 of via t.snoijl@clientenbelangamsterdam.nl
 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel