12 februari 2019

Nieuw project 'Kracht van Meedoen'

In de 3 IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn we op op verzoek van hun participatieraden gestart met het proefproject 'Kracht van Meedoen'. Doel van het project is om hun visie op burgerparticipatie in praktijk te brengen. Deze visie hebben zij afgelopen jaar met elkaar vastgesteld en in een verordening vastgelegd. 

 

Vernieuwend

Een heel eigen en vernieuwende visie, die er op neerkomt dat de participatieraden burgers inschakelen voor het formuleren en uitbrengen van advies. De raden verzamelen dus de meningen. Maar hoe doe je dat? En hoe krijg je de mening van mensen te horen die niet gewend zijn om die naar voren te brengen? Daarbij komt dat de leden van de participatieraden zo goed als nieuw zijn samengesteld.  

 

Kopgroep

Er is een zogeheten kopgroep samengesteld, waarin de 3 participatieraden met elk 2 leden zijn vertegenwoordigd, aangevuld met een vaste ambtenaar Werk & Inkomen vanuit elke gemeente. De kopgroep heeft een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door Cliëntenbelang. Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun vanuit het programma Burgerparticipatie Nieuwe Stijl van het ministerie van VWS.

 

Minimaregelingen voorleggen aan bewoners

Met elkaar hebben we ervoor gekozen om in elke gemeente het gebruik van minimaregelingen aan wijkbewoners in 1 of 2 wijken voor te leggen. Op dit moment brengen de participatieraden de sociale netwerken in kaart. Wij geven deze maand nog workshops aan leden van de raden over welke vormen van communicatie zij het beste kunnen inzetten om informatie bij de wijkbewoners op te halen. 

 

Wijkbewoners informeren

Daarna zullen we participatieraden met de gemeente de wijkbewoners informeren over (het bestaan van) deze regelingen en het gebruik ervan. Ook krijgen de wijkbewoners de gelegenheid om zich uit te spreken over mogelijke verbeteringen van het gemeentelijke beleid en het gebruik van de regelingen.    

 

Resultaten

Rond mei/juni verwachten we de eerste resultaten van het project:

  • Wat levert dit geheel nieuwe werkproces de participatieraden op? 
  • En wat zijn we te weten gekomen over het gebruik van de regelingen voor minima?

 

We zullen u hierover later dit jaar informeren.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel