‘Laat mensen meedenken over onderwerpen die hen aangaan’

Een antropoloog van oorsprong en dus een grote nieuwsgierigheid naar wat de mens beweegt. Ruud Fiere vindt ‘tussen de mensen zijn, een van de allerleukste dingen’ die er is. En laat dat nou net goed van pas komen in zijn werk bij Cliëntenbelang Amsterdam en Cliëntenbelang Noord-Holland. Hij houdt zich bezig met de onderwerpen wonen en jeugd en maakt zich hard voor inspraak van mensen waar het om gaat.

“Er moet niet over mensen, maar met mensen gesproken worden over onderwerpen die hen aangaan. We noemen dat inspraak van betrokkenen, maar ik zeg liever ‘meespraak’ want het gaat tenslotte om invloed. We horen dagelijks zoveel bijzondere verhalen.

 

Over wat er goed gaat en natuurlijk ook wat er niet zo goed gaat. We maken deze verhalen zichtbaar en geven voortdurend signalen af, om zo op te komen voor de belangen van mensen in een kwetsbare positie.  

 

Mede-eigenaar van de droom van anderen

Het bijzondere is dat ik me voortdurend tussen mensen begeef die mij mede-eigenaar maken van hun dromen. Dromen over een toegankelijke stad, een samenleving waarin iedereen meedoet, goede zorg en prettig wonen. Ik kan daar soms zo enthousiast van worden dat ik mee ga dromen.

 

Belangrijk om daar elke keer weer bewust van te zijn en de droom bij die ander te laten. Mijn taak is om de dromers te koppelen aan kennis en mensen die strategisch kunnen handelen. Zodat er ook perspectief ontstaat voor die dromen.”

 

Nieuwe wegen

Naast wonen gaat de jeugd hem aan het hart: “Jongeren krijgen niet de aandacht die ze verdienen. Veel mensen weten nauwelijks wat er gaande is binnen de jeugd en hoe ze zich voelen. Er zijn veel jongeren met ontzettend goede ideeën en creativiteit om deze problemen aan te kaarten en andere oplossingen te bedenken. Er zijn alleen te weinig instellingen die hun stem willen horen.”

 

Ruud motiveert en stimuleert jongeren om ideeën door te zetten en helpt ze graag bij het vinden van de juiste ingangen: “Soms lijkt iets onmogelijk, maar is het slechts een kwestie van kennis hebben van de (oude) machtsstructuren om ze open te breken. Daar ben ik dan voor. 

 

Ook instellingen moeten loskomen uit hun houding van 'Zo doen we het nu eenmaal'. Men moet de uitdaging aan gaan om structureel de stem van mensen een plek te geven en vanuit het belang van mensen te handelen. Op die manier is daadwerkelijke verandering mogelijk."

 

Buurtcoöperatie als goed voorbeeld 

Ruud woont zelf met veel plezier in het Oostelijk Havengebied: “Hier zetten bewoners zich actief in voor hun wijk. Zonder tussenkomst van allerlei organisaties. Er is geen hiërarchie en dat werkt heel effectief. We werken simpelweg met 2 vragen: Wat willen we en wat kunnen we? We nemen zelf het voortouw in bijvoorbeeld de energietransitie in plaats van afwachten of gemeente of organisaties dat doen.

 

Dan komen de dingen ook tot stand die mensen vanuit zichzelf willen. Dat werkt niet alleen beter, het is ook duurzamer op de langere termijn. Mensen voelen zich serieus genomen. Ze gaan samenwerken vanuit een positieve energie in plaats vanuit wantrouwen richting een onbekende buurtbewoner of een hogere macht.”